JFIF &#/ $'),,,150*5&+,)  ))))),)*))).,,))))))),,))*,))))),))).,))5,,))1)))))"F !1A"Qaq2BRbr#c$3CsS4Td/!12AQaq3"#4 ?0AA&0$02-zʢ@qN6J1smNݝ+6UyCH^MW`} Q6?\Y:_VD[c6 <x jll˧mYk 7㤕$Ĕh"a$Qwh- C ^4c0A4A`PDQ1 `a#coowu1UUbMȰ6K ȸMC@ ǀ*ănJ {e͖Fm[**ժ7ب)v~Q~z_UUA!c:IM4 Jo|eMwz5bk26m~|2nE=DNmŪuseZ?zDf/+:DTI DSD0B0@ B #L b`qp{ Y17]J4}Ik(=gNdm=pM:{5,fg؊UV5 #5ssÇT{N#-m-j\8jQӞa|;WLa*2l9ok+SbT],ـq+-x4lR{n>D\N3/ }g2s ,`N;Pn;Leƙӽ`Rlu"^D٩پ[h%w:3v9jV` Pew Exw"3Df &@ 1<$€ @0 Ęڸoz *6w< "|:_n;^o18'F+rGn1;r!wnɈ\]Yy8 Wv`vVz(Me2QK):$sT65b"; fE^9R#ș+mZM{4UA79Bk1͉҅0]R͢4Ύ54VYjcf5%WCXV>0jWHh"@h/傆Z&@`I&LI0)觼h|3Q*Th=$߄#Yniukdglrjm@tZX8QJ*>AT`Z6 j-˾`O@aoʲkm:T$cL{.Lqȯwk ewfێ 6m~7h &60 I]Y\4UAB|⅃{?+no#8|@z tKAyi`:W;58Oi­'Cĭ/1+G<ٛZpZXmb=ZҴH69QWۆel5tmOpu|ӄ{jBBC1UcDCH` u-;C{]Ms0$zOsp'-*C+Wo1_i Enk>mo촅Q7&ɸRLu\hKyV[^IvFT~}4š㴛(hƚ :(ܠh:@O/>_\^.=l:%TdfTH3 %6⩵ʎ8cm{ hA>TZʤ(R>5*[ .TceHT_~:\{%l+R)[ s|~3:ec&ܒI'w;b\ACUoZuGRWovL2aI kpx1%}D|ɎFC #7ZWK㣊!MWqޥ[bK'TWG @AQ}ASP(J1P[r5}z_-;I@4,ݢKx ]neHL]`npĿ-b 5\vC5T_6Y W*ݢ3\ v0;IrS[5ۼJ٦%պT,nu&6L3yg`^!$FűqOgHDEH ZJ\e+*o%zqOGa 3>ƊXz%}60dZՑ? |fUkǞ0P QBI$Û|v{hxzIR7 $^'haMPj+ %ف[wnUU*,OvBI-oV *؞XH%n:XMDOFHh]˫5Xh,snhyaLjNѳs"@czq 0XPS}z$*xVt> "VGI% tK ګvl3n)DVZ_iEzc 2Xl1oxG mc\{ ʎzMYlzWbjގ}FRaT ZڥcX1 Or Vizf.kwDHu/buejMa/,ѦoZצReFw P߸7S1L/KVtu:mҋɑHAGM_(Sd;巤aaa.cfȏ7q=ȸ|JS}$ck釔Z@ĸ_GV`7a)Q==-!$YEd( }c̥)GDiOKN@M6!fQN |,\?*;~1=ON$ M8Z(|11Ǒ`Ztn"b?ILX' |fpuJ=gcNW-njiǀD3`KѦ1o F)T|}b Ho}` "ʛ"5^!SbdJ{/ނQ둻L& wS' ?T"1ccs0>T&i"*nPI`&`XavD$_mGwDb,>2S XOL`9SLP=?5ਭE'9Q_A3E)tSE'x':2M\NJ"GN]rӖ {4ͥW9D5s~ڏY\7YfnߡiMMV!iSx,xF둶0!_42,ĦR%%_rsi}"QlOK( rMb {/ pשR(v~obbѺ 4)C~\(5ϚNXLڛb?iZkFfB|+S./k>lb7 T5Pvyd!Tk=$jzD wb)ȗn+jSzd\_6Cc#o2BPWiY]\o" f{b0S%h]u~Tc}DRƲ6 꽧$+(=cUHc*k!ܭau[B1#pxwK c r [J{>stɆR;)<9,8PJ +hjn^5.ZLe %؛}E=d)S 㸋K\"`Vyb^/ H}1٘ o7rv*+f=?ly Zu:HUk}OJßA3O\s1/_ɑrnc̓+z)h\G~Cā@m-9'Qw[ O򌜖ÀCw+00-M./ ̓@,iS6~PA"4`UE j*TJ"\퍅NE36Tᨂ*[Bi10Ꭽ[AYK0?hE^wǾV _hRȫzy{G0{rUW!AɊ]S py v^+9QuȪwůRTaۖ9 Q V9